[Girona] Acampada per la resistencia i la defensa del territori

(Cat/Cast) Aquesta es una acampada per la resistència i defensa del territori en la que pretenem trobar-nos amb la gent que no acceptem el capitalisme i tenim ganes de fer front al model de vida imposat pel progrés.

Volem que l’acampada sigui un espai de trobada per la posta en comú d’experiències i coneixements. Esta pensada perquè hi hagi una part teòrica i una part  pràctica en la que l’eix d’aquesta segona part serà la supervivència.

no només entenem la supervivència com una simbiosi amb la naturalesa sinó que també és una eina molt coherent per tenir autonomia per passar a l’acció enfront les agressions del territori. Creiem que  actualment la lluita contra el progrés i la defensa del territori reflexa molts altres tipus de lluites i amb la qual podem incidir en les bases del sistema destructor en el que vivim.

 
Volem que s’organitzi a partir de totes les que estem a l’acampada, ens agradaria que hi hagués iniciativa,implicació, propostes, tant en el temps de preparació com en l’acampada.  Per aquest fet pots aportar les teves propostes a partir del moment en que estiguis llegint aquest escrit,el contacte es:

(cast)

Esta es una acampada para la resistencia y defensa del territorio en la que pretendemos encontrarnos con la gente que no aceptamos el capitalismo y tenemos ganas de hacer frente al modelo de vida impuesto por el progreso.

Queremos que la acampada sea un espacio de encuentro para la puesta en común de experiencias y conocimientos. Esta pensada para que haya una parte teórica y una parte práctica en la que el eje de esta segunda parte será la supervivencia.

no sólo entendemos la supervivencia como una simbiosis con la naturaleza sino que también es una herramienta muy coherente para tener autonomía para pasar a la acción frente a las agresiones del territorio. Creemos que actualmente la lucha contra el progreso y la defensa del territorio refleja muchos otros tipos de luchas y con la que podemos incidir en las bases del sistema destructor en el que vivimos.

Queremos que se organice a partir de todas las que estamos acampada, nos gustaría que hubiera iniciativa, implicación, propuestas, tanto en el tiempo de preparación como en la acampada. Por este hecho puedes aportar tus propuestas a partir del momento en que estés leyendo este escrito, el contacto es:

« Los vecinos de Lavapiés echan a la Policiá al grito de “Fuera del barrio”

Juan Diego Botto, Willy Toledo y Alicia Hermida protagonizan un spot por Los Cinco cubanos presos en EE.UU »